Palaeobiosphere Evolution

Dit onderzoeksprogramma wil de evolutie van de niet-menselijke levensvormen in het verleden bestuderen en de veranderingen in biodiversiteit en de interacties van de biosfeer en de geosfeer in speciaal geselecteerde pre-Quartaire sedimentaire bekkens documenteren. De opdracht bestaat erin de kennis en ervaring in verband met de evolutie van fossiele biota, dynamiek van het paleo-ecosysteem, de paleobiogeografische distributie en de fysische en chemische proxy's toegepast in een analyse van het sedimentair bekken te integreren in een multidisciplinaire onderzoeksstrategie.

Deze strategie zal worden toegepast op kritieke gebeurtenissen in de geschiedenis van het leven op Aarde die over het algemeen betrekking hebben op periodes van verhoogde ecologische verstoring en evolutionaire stress. Intrinsiek is er voldoende potentieel binnen de onderzoekspoule om internationaal een van de belangrijkste spelers op het gebied van fossiele gewervelde evolutie, biostratigrafie, paleoklimaatreconstructie, massa-extinctie en pre-Quartaire zeespiegelvariaties te worden.