Biodiversity & Ecosystems Data & Information Centre (BEDIC)

Het Data en Informatiecentrum voor Biodiversiteit en Ecosystemen (Biodiversity and Ecosystems Data and Information Centre, BEDIC) groepeert de competenties van OD Natuur op het gebied van dataverwerking over biodiversiteit en milieu. Het vertrekpunt was het Belgian Marine Data Centre, het federaal mariene datacentrum. BMDC zorgt voor de continue verzameling, validatie, archivering, publicatie en rapportering van mariene gegevens die vooral verzameld worden door Belgische wetenschappers in het kader van onderzoeks- en monitoringsprogramma’s. Tot nu toe werden er al meer dan een half miljoen gegevens geïmporteerd in de databank. De gegevens zijn unieke en waardevolle resultaten voor verschillende substraten (zoals zeewater, levende organismen, sediment, ...) en parameters (zoals pesticiden, zware metalen, nutriënten,...) die gemeten werden in de Noordzee, natuurlijk samen met de noodzakelijke meta-informatie. Op korte termijn zal BEDIC aan de hele OD Natuur dezelfde diensten verlenen en dus uitbreiden naar biodiversiteitsonderzoek in Antarctica en in zoetwater.

BEDIC is ook een expertisecentrum voor specialisten van informatie- en gegevensverwerking rond specifieke projecten en thema’s. Bijvoorbeeld:

  • Geocell groepeert specialisten op gebied van geografische informatie en het maken van kaarten (Marine Atlas);
  • MSOECOCHEMSWAP en BMDC werken samen om de inkomende gegevens van het onderzoeksschip RV Belgica te verwerken;
  • de competenties van SWAP en BMDC worden gebruikt om informatica-oplossingen te ontwikkelen.

Verder richt BEDIC zich tot diverse leveranciers van gegevens en informatie en bezorgt het gegevens, producten en diensten naar verschillende eindgebruikers.