Quaternary Environments & Humans

Dit wetenschappelijke programma onderzoekt alle aspecten van de natuurlijke omgeving tijdens het Pleistoceen en het Holoceen en de interactie ervan met de biologie en de culturele evolutie van de mens.

Natuurlijke omgeving moet worden verstaan als een geïntegreerde en evoluerende entiteit die paleolandschappen, hun stratigrafische voorkomen, hun flora en fauna omvat. De impact van klimaatveranderingen op de evolutie van het milieu en op de menselijke samenleving is een belangrijk onderzoeksgebied, alsmede het effect dat de mens heeft gehad op zijn leefomgeving.  

Fundamenteel onderzoek wordt uitgevoerd binnen elke discipline, maar een geïntegreerde aanpak van vroegere mens-natuurinteracties wordt gepromoot. Met zijn expertise in sedimentaire geologie, quartaire stratigrafie en chronologie, geo-archaeologie en paleoklimatologie, fysische antropologie, archeologie en prehistorie, quartaire paleontologie, archeozoölogie en archeobotanie wil dit onderzoeksprogramma een belangrijk centrum voor de geïntegreerde studie van mensen en hun omgeving tijdens het Quartair worden.